Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τροποποίηση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας αναφορικά με το κεφάλαιο 24 – Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/712.

Τ(811)