Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τροποποίηση Παραρτήματος για δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το Κοινό Δασμολόγιο αναφορικά με ορισμένα προϊόντα κατά της πανδημίας COVID-19.

Τ (838)