Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Κανονισμού – Κωδικοί ΣΟ 6306 91 00 και 6306 90 00.

Τ (785)