Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1076 με σκοπό την προσθήκη της Ένωσης των Κομορών στο Παράρτημα Ι.

Κ (157)