Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τροποποίηση εκτελεστικού κανονισμού για την επιβολή αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές  ορισμένων ιριδιζουσών πεστροφών καταγωγής Τουρκίας.

ANT(623)