Το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), διοργανώνει Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στα πλαίσια του «Innovent Forum», με δια ζώσης και διαδικτυακές συναντήσεις με στόχο την προώθηση και την ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από Εταιρείες, Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια, στις 10-12 Φεβρουαρίου 2023.

Περισσότερα