Το 9,6% του πληθυσμού της ΕΕ ξόδεψε το 40% ή περισσότερο του εισοδήματος των νοικοκυριών τους σε στέγαση, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι 2,0%, το 2ο χαμηλότερο στην ΕΕ, μετά τη Μάλτα (1,7) και στην Ελλάδα 39,5% – το υψηλότερο στην ΕΕ. Όταν το ποσοστό των σχετικών δαπανών φτάνει το 40%, τότε υφίσταται “υπερφόρτωση του κόστους στέγασης”, σύμφωνα με τη Eurostat.

Περισσότερα