Το 2019, σύνολο 15,9 εκατομμύρια άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών απασχολούνταν στον τομέα εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αντιπροσωπεύοντας το 8% της συνολικής απασχόλησης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Περισσότερα