Το 2019, το 80% των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών στην ΕΕ και το 78% στην Κύπρο είχαν βασικές ή υψηλότερες από βασικές ψηφιακές δεξιότητες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Το ποσοστό αυτό είναι 24 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το μερίδιο των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών (56%).

Περισσότερα