Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνουν στις 8 Ιουλίου στη Λευκωσία σημαντική εκδήλωση στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου “Leading by Example”.

Η εκδήλωση θα φέρει μαζί τους ηγέτες των δύο Κοινοτήτων κο Νίκο Αναστασιάδη και κο Μουσταφά Ακιντζί οι οποίοι θα μοιραστούν το όραμα τους για την Κυπριακή οικονομία μετά τη λύση.

Τα Επιμελητήρια συνεργάζονται πάνω από μια δεκαετία στηρίζοντας την ειρηνευτική διαδικασία και ευαισθητοποιώντας για τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την επίλυση του Κυπριακού.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι μόνο κατόπιν πρόσκλησης.