Το Υπουργικό Συμβούλιο να εφαρμόσει τον Νόμο Περί Λιμενεργατών και να προχωρήσει αμέσως στην σύσταση και διορισμό των μελών του Διαιτητικού Δικαστηρίου στο Λιμάνι Λεμεσού.

Νομοθετική ρύθμιση για απεργίες στις ουσιώδεις υπηρεσίες

Το ΚΕΒΕ καταδικάζει έντονα τις συνεχιζόμενες μεθοδεύσεις και παράνομες αποφάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, με τις οποίες δημιουργείται αναταραχή και δυσλειτουργία στα λιμάνια.

Περισσότερες πληροφορίες