Οι Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Εσωτερικών Προσόδων και ΦΠΑ Λ/κας κ.κ. Μάριος Κουρουνιάδης και Δημήτρης Στυλιανού, επισκέφθηκαν τα γραφεία του Επιμελητηρίου Λάρνακας για τις τελευταίες ρυθμίσεις και αλλαγές οι οποίες έγιναν στα Τμήματα τους, ενώ συζήτησαν το θέμα της ενοποίησης ΦΠΑ και Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Οι κ. κ. Κουρουνιάδης και Στυλιανού απάντησαν σε αρκετές ερωτήσεις μελών του Επιμελητηρίου που αφορούσαν τη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ, τις ρυθμίσεις οι οποίες συνοδεύουν την ενοποίηση των δύο υπηρεσιών και για άλλες μνημονιακές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν σχέση με τις υπηρεσίες τους.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Όθωνας Θεοδούλου ευχαρίστησε τους κ.κ. Κουρουνιάδη και Στυλιανού για την ενημέρωση και τη συνεργασία, ενώ ανέφερε ότι η επιχειρηματική τάξη με την κατάλληλη ενημέρωση και αλληλοκατανόηση θα είναι αλληλέγγυα των προσπαθειών των δύο υπηρεσιών, όπως και κάθε προσπάθειας αναμόρφωσης και καλύτερης αποδοτικότητας των κρατικών υπηρεσιών.