Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του που εκδόθηκε στις 14.52020, διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες όταν επικρατούν τα πιο κάτω ή μεγαλύτερα ποσοστά υγρασίας, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της εργασίας.

Περισσότερα