Επισυνάπτουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που έγινε πρόσφατα από το Τμήμα για το Περιβάλλον, τα Τρόφιμα και τα Αγροτικά Θέματα (DEFRA) του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με την εφαρμογή του Συνοριακού Μοντέλου Λειτουργίας του ΗΒ σε σχέση με το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερα