Το Επιμελητήριο Νέων Κύπρου (JCI Cyprus) ανακοινώνει ότι, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Νέων Λευκωσίας (JCI Nicosia), το οποίο αναδείχθηκε κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, κατά τη γενική συνέλευση η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη 09 Ιανουαρίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Περισσότερα