Το Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας (Cyprus Integrity Forum) τίθεται υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ. Το ΚΕΒΕ στηρίζει το έργο του Οργανισμού, που ξεκίνησε το 2010, και προωθεί τις δράσεις του όπως αυτές πραγματοποιούνται στα πλαίσια παροχής τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης προς την πολιτεία, στήριξη προς την κοινωνία με τα διάφορα προγράμματα που υλοποιεί στην εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τον τομέα της υγείας, ενδυνάμωση των επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης μέτρων κατά της διαφθοράς και προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας και εκπόνηση ερευνών.

Επιπρόσθετα, το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας διοργανώνουν τα Βραβεία Επιχειρηματικού Ήθους. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η καλλιέργεια της σωστής κουλτούρας ώστε οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές για κοινωνική και ηθική δέσμευση κατά της διαφθοράς.

Το ΚΕΒΕ εκφράζει την ικανοποίηση του για αυτή τη συνεργασία η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του οργανισμού για ένταξη των αρχών της διαφάνειας στο κυπριακό επιχειρείν.