Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και αναφέρονται σε σημαντικές αλλαγές που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του φορολογικού πλαισίου της Κύπρου, καθώς και σε δομικές αλλαγές για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αρκετές από τις εξαγγελίες αποτελούν υιοθέτηση των εισηγήσεων που κατέθεσε το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΛΚ και τον CIPA προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με στόχο την παραχώρηση φορολογικών κινήτρων για τόνωση των επενδύσεων και της αγοράς γενικότερα.

Η απόφαση για μείωση των μεταβιβαστικών τελών κατά 50% αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη αφού σε συνδυασμό με το νομοσχέδιο για διευκόλυνση στην έκδοση τίτλων για όσους αγοραστές έχουν εξοφλήσει το ακίνητο που αγόρασαν θα βοηθήσει όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην έκδοση του σχετικού τίτλου σε πολύ πιο λογικό κόστος, ενώ θα συμβάλει και στην επίλυση του σοβαρού προβλήματος μη έκδοσης τίτλων. Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι η πιο πάνω μείωση θα πρέπει να αποτελέσει μέτρο μόνιμου χαρακτήρα.

Την ικανοποίηση του εκφράζει το ΚΕΒΕ και για την απόφαση για υιοθέτηση ενός ενιαίου συντελεστή φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας γεγονός που θα καταστήσει το σύστημα φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας πολύ πιο διάφανο, απλό στην εφαρμογή του και ισότιμο έναντι όλων των πολιτών ενώ η εξαίρεση από την επιβολή Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών για αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας μέχρι την 31.12.2016 αναμένεται να ενισχύσει την αγορά ακινήτων βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τον ευρύτερο τομέα της κτηματαγοράς και των κατασκευών.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η ρύθμιση που επέρχεται στο θέμα του ορισμού του Μη-Κατοίκου, εξέλιξη που αναμένεται ότι θα βοηθήσει σημαντικά προς την κατεύθυνση προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων και επενδυτών που θα επιλέξουν την Κύπρο ως βάση διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους με όλες τις θετικές επιπτώσεις στην εργοδότηση ατόμων, τη ζήτηση γραφειακών χώρων για δραστηριοποίηση συμβάλλοντας εμπράκτως στην αναζωογόνηση της οικονομίας.

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει επίσης τις αποφάσεις της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην ριζική μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα καθιστώντας τον πιο ευέλικτο, πιο φιλικό και πιο αποτελεσματικό προς όφελος του πολίτη, των επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονομίας του τόπου.