Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την έγκριση από τη Βουλή νομοσχεδίων που εκσυγχρονίζουν τους θεσμούς του κράτους και δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ συγχαίρει τον Υπουργό Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης και εκφράζει την ικανοποίηση του για την εγκριθείσα από τη Βουλή, νομοθεσία που προβλέπει την ίδρυση Διοικητικού Δικαστηρίου στην Κύπρο, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα του Επιμελητηρίου. Με την ίδρυση Διοικητικού Δικαστηρίου, όλες οι υποθέσεις που αφορούν διοικητικές αποφάσεις θα εξετάζονται πλέον από το Διοικητικό Δικαστήριο, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των υποθέσεων ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Την ίδια στιγμή το ΚΕΒΕ ζητά από την Κυβέρνηση να προχωρήσει και με τις διαδικασίες για ίδρυση Εμπορικών Δικαστηρίων αλλά και της προώθησης των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Εμπορικών Διαφορών θεσμοθετώντας προς τον σκοπό αυτό τους θεσμούς της Διαμεσολάβησης και της Διαιτησίας ως μέσων επίλυσης εμπορικών διαφορών.

Το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι η χώρα μας μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις επιλογές και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να καταστεί περιφερειακό κέντρο επίλυσης εμπορικών διαφορών μεταξύ των επιχειρήσεων.

Επίσης, το ΚΕΒΕ δηλώνει ικανοποιημένο με την έγκριση από τη Βουλή του νέου συστήματος διορισμού στην εκπαίδευση. Το μέτρο αυτό θα συμβάλει στην εγκατάλειψη του απηρχαιωμένου συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών μέσω του καταλόγου διοριστέων και θα αναβαθμίσει το επίπεδο της παιδείας μας, η οποία τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται από εγγενείς αδυναμίες. Για τον σκοπό αυτό συγχαίρει επίσης τόσο τον Υπουργό Παιδείας όσο και τους Φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αποφασιστικότητα που έδειξαν σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ακόμα, το ΚΕΒΕ εκφράζει την ικανοποίηση του για την έγκριση από τη Βουλή σειράς φορολογικών νομοσχεδίων, που συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος μας και επιφέρουν την αναγκαία φορολογική μεταρρύθμιση.

Σε μια περίοδο, όπου το μοντέλο της οικονομίας αλλάζει κατεύθυνση, ήταν απαραίτητες και οι αλλαγές στα φορολογικά.