Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την εξαγγελία για την έναρξη λειτουργίας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας από την 1η Μαρτίου του 2018 στη Λεμεσό.

Το ΚΕΒΕ επισημάνει ότι σωστά το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη στέγαση του Υφυπουργείου στη Λεμεσό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λεμεσός είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα πλοιοδιαχείρισης παγκόσμια και επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών που ασχολούνται με τον τομέα της ναυτιλίας έχουν την έδρα τους στη Λεμεσό.

Την ίδια στιγμή το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την προώθηση του Νομοσχεδίου για τις επενδύσεις, που προνοεί την εισαγωγή ενός αποτελεσματικού, θεσμοθετημένου μηχανισμού με διαδικασίες που θα βοηθήσουν στην ταχεία διευκόλυνση της αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων με ευελιξία, ταχύτητα και χωρίς γραφειοκρατία.

Προς αυτή την κατεύθυνση και προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένη διαχείριση του θέματος το ΚΕΒΕ καλεί τη Βουλή όπως προχωρήσει άμεσα με την έγκριση για δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης.

Τέλος το ΚΕΒΕ σημειώνει ότι είχε εξ’αρχής χαιρετήσει την πρόθεση της κυβέρνησης για δημιουργία υφυπουργείων Ναυτιλίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού, θεωρώντας πως η δημιουργία τους αποτελεί ουσιώδη διαρθρωτική αλλαγή, η οποία θα βοηθήσει στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού τουριστικού και επενδυτικού προορισμού, προσδίδοντας επιπρόσθετη δυναμική στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ανάπτυξη.