Να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις και ο εκσυγχρονισμός

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την επαναφορά της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα, μετά την αναβάθμιση από τον Οίκο Αξιολόγησης S & P.

Περισσότερες πληροφορίες.