Την πλήρη ικανοποίηση του για την έγκριση από τη Βουλή της νομοθεσίας που αφορά την ίδρυση καζίνο στην Κύπρο, εκφράζει το ΚΕΒΕ.

Η απόφαση αυτή συνάδει και ενισχύει τις νέες ανάγκες της οικονομίας μας, η οποία επιζητεί νέες επενδύσεις και νέα έργα ποιοτικής υποδομής, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου.

Η ίδρυση καζίνο στην Κύπρο αποτελούσε πάγιο αίτημα του ΚΕΒΕ, με σκοπό να εμπλουτισθεί το τουριστικό προϊόν της χώρας μας και να καταστεί η Κύπρος προορισμός υψηλών εισοδημάτων.

Πέραν των αυτονόητων πλεονεκτημάτων για την οικονομία και τον τουρισμό, η ίδρυση καζίνο θα βοηθήσει και τα δημόσια οικονομικά του κράτους, κάτι πολύ σημαντικό στη σημερινή συγκυρία.

Το ΚΕΒΕ καλεί την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς, όπως μετά την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή προχωρήσουν τάχιστα σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για υλοποίηση του καζίνο, ώστε να αρχίσουν να εμφανίζονται οφέλη για το σύνολο της οικονομίας μας.