Το Κυπριακό Eμπορικό και Βιομηχανικό Eπιμελητήριο (ΚΕΒΕ) εκφράζει την έντονη αντίθεση του για τα απεργιακά μέτρα που εξήγγειλαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, κα ΠΟΕΔ, στις 23 και 25 Σεπτεμβρίου. Η επανάληψη του ίδιου περσινού σκηνικού με τη λήψη και πάλι απεργιακών μέτρων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα.

Το ΚΕΒΕ καλεί τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στα παιδιά, στους γονείς τους και στην κοινωνία, καθώς και την αναταραχή που επιφέρουν στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων του κράτους και της οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες