Το ΚΕΒΕ εκφράζει τη μεγάλη του ικανοποίηση για την επίτευξη έστω και την υστάτη συμφωνίας που θα διέπει τη μελλοντική σχέση των δύο μερών μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στο τέλος του 2020. Πρόκειται για Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας (Trade and Cooperation Agreement).

Περισσότερα