Με την ευκαιρία της Ημέρας Ίσης Αμοιβής (Ίση Αμοιβή για Εργασία ίσης Αξίας μεταξύ Ανδρών και Γυναικών) που για την Κύπρο είναι φέτος η 1η Μαρτίου, το ΚΕΒΕ καλεί τα μέλη του να εφαρμόσουν στην πράξη την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας και να συμβάλουν με τον τρόπο αυτό στην εξάλειψη της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Δυστυχώς διαπιστώνεται πως παρόλο που υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο για την ισότητα στις εργασιακές σχέσεις το οποίο βασίζεται στο διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο, στην πράξη το χάσμα αμοιβών για εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο παραμένει μεγάλο και ανέρχεται στο 15% σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Το χάσμα αμοιβών έχει επίσης καταγραφεί σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) με τη συμβολή του ΚΕΒΕ, η οποία αφορούσε την συμμετοχή των γυναικών στις επιχειρήσεις και την ισότητα των αμοιβών.

Το ΚΕΒΕ σε στενή συνεργασία με την ΚΟΓΕΕ η οποία είναι συνδεδεμένη μαζί του και μέλη της συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια τόσο του ιδίου όσο και των Τοπικών Επιμελητηρίων θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου σε σχέση με την ανάγκη μείωσης και τελικής εξάλειψης του μισθολογικού χάσματος μέχρι να επιτευχθεί ο κοινός στόχος.