Το ΚΕΒΕ εκφράζει την έντονη απογοήτευση του για τα απεργιακά μέτρα που εξήγγειλε η ΕΤΥΚ στην Ελληνική Τράπεζα στις 11/10/2019. Σε μια περίοδο όπου η Ελληνική Τράπεζα καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, για ενσωμάτωση των εργασιών της πρώην ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα καθώς και για υιοθέτηση εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων προς όφελος των εργαζομένων οποιαδήποτε σύγκρουση όχι μόνο θα πλήξει τις προσπάθειες αυτές αλλά θα δημιουργήσει και συνθήκες οπισθοδρόμησης με όλα τα αρνητικά επακόλουθα.

Περισσότερες πληροφορίες