Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ στη Λευκωσία, το Σεμινάριο που οργάνωσε το ΚΕΒΕ, με τη συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τη νέα νομοθεσία που αφορά το πλαίσιο αφερεγγυότητας και τις αναθεωρημένες διαδικασίες των εκποιήσεων.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Φειδίας Πηλείδης, ανάφερε ότι η διοργάνωση του σεμιναρίου έχει σαν σκοπό την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας, η οποία έχει ως στόχο την εξεύρεση αναγκαίων κοινών λύσεων μεταξύ των δανειζόμενων και των τραπεζών, ώστε να αποφευχθούν καταχρηστικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν την κοινωνική συνοχή στον τόπο μας.

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ ανάφερε ότι: «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι τράπεζες θα αξιοποιήσουν σωστά τη νέα νομοθεσία και θα προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις των προβληματικών δανείων πελατών τους. Ιδιαίτερη ευαισθησία οφείλουν να δείξουν στις περιπτώσεις δανειοληπτών που ιστορικά παρουσιάζονται συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, αλλά είτε λόγω της οικονομικής κρίσης, είτε λόγω του ότι υπέστησαν κούρεμα καταθέσεων, δυσκολεύονται σήμερα να ανταποκριθούν πλήρως στις υποχρεώσεις τους».

Και πρόσθεσε: «Την ίδια ώρα και οι έχοντες προβληματικά δάνεια θα πρέπει να ανταποκριθούν θετικά, ώστε να υπάρξει τουλάχιστον μετριασμός του σοβαρού προβλήματος με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και αυτό, γιατί όπως γνωρίζετε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του συνόλου των δανειοδοτήσεων, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο τους δανειολήπτες και τις τράπεζες, αλλά και ολόκληρη την οικονομία».

Το σεμινάριο παρακολούθησαν πέραν των 250 ατόμων κυρίως δικηγόροι, ελεγκτές, στελέχη τραπεζών και γενικότερα επιχειρηματίες από όλους τους κλάδους.

Το σεμινάριο θα επαναληφθεί στη Λεμεσό την προσεχή Τρίτη 30/6/2015 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου του ΚΕΒΕ στο τηλ. 22889754