Η πτώχευση ενός από τους μεγαλύτερους Τουριστικούς Οργανισμούς της Βρετανίας αλλά και της Ευρώπης, του Τhomas Cook αποτελεί μια άκρως αρνητική εξέλιξη για τον Κυπριακό Τουρισμό. Το ΚΕΒΕ εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του για αλυσιδωτές επιπτώσεις στον κυπριακό τουρισμό και στην οικονομία του τόπου γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που θα προκύψουν στις αφίξεις τουριστών από τη Βρετανία που είναι και η κυριότερη μας τουριστική αγορά, αλλά και από άλλες αγορές που εξυπηρετούσε ο συγκεκριμένος οργανισμός.

Περισσότερες πληροφορίες