Το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο με τίτλο Island Sustainable Tourism Action through Resilient SMEs (I-STARS) έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νησιά να ακολουθήσουν το ταξίδι μετασχηματισμού τους προς την ανάκαμψη και αειφορία.

Περισσότερα