Αποτύχατε γιατί δεν καταφέρατε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά το μήνυμα της πολύ καλής διαχείρισης της πανδημίας COVID-19. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται ο καθένας.

Περισσότερα