Σε ανακοίνωση της η ΟΕΒ τονίζει ότι το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε Ερμηνευτική Εγκύκλιο ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2020 αναφορικά με τον φορολογικό χειρισμό των πιο κάτω επιδομάτων που παραχωρούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερα