η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ κατέγραψε το τέταρτο τρίμηνο του 2014 το εργατικό κόστος στην Κύπρο, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.
Το εργατικό κόστος στην Κύπρο μειώθηκε κατά 2,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013.
Το τρίτο τρίμηνο του 2014 η μείωση ήταν 3%.
Το εργατικό κόστος αποτελείται από τους μισθούς και τα ημερομίσθια, καθώς και το κόστος που αφορά κυρίως συνεισφορές των εργοδοτών στα διάφορα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Οι μισθοί μειώθηκαν κατά 3,3% ενώ το άλλο κόστος αυξήθηκε κατά 4,1%.
Το εργατικό κόστος στην Κύπρο στον τομέα της βιομηχανίας μειώθηκε κατά 1,6% το τέταρτο τρίμηνο έναντι μείωσης 1,2% το προηγούμενο τρίμηνο.
Στον τομέα των υπηρεσιών, η μείωση του κόστους ανήλθε στο 2% από μείωση 2,9% το προηγούμενο τρίμηνο. Στον τομέα των κατασκευών η μείωση ανήλθε στο 2,7% από μείωση 3,8% το τρίτο τρίμηνο.
Τη μεγαλύτερη μείωση που ανήλθε στο 8,8% σημείωσε το εργατικό κόστος στην Πορτογαλία ενώ μειώσεις σημειώθηκαν και στην Κροατία (-0,5%), την Ιταλία (-0,3%) και την Ιρλανδία (-0,1%).
Αύξηση στην ΕΕ
Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην ΕΕ το εργατικό κόστος σημείωσε ετήσια αύξηση 1,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ενώ άνοδος 1,1% σημειώθηκε και στην ευρωζώνη.
Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο εργατικό κόστος είχαν το τέταρτο τρίμηνο του 2014 η Ρουμανία (7,9%), η Εσθονία (6,5%), η Λετονία (6,1%), η Λιθουανία (5,7%) και η Σλοβακία (5,1%).