Επιχειρηματικό γεύμα με θέμα “Israel’s leading Artificial Intelligence Powerhouse – an example to follow” διοργάνωσε ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ισραήλ, σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και την υποστήριξη της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Κύπρο, στις 19 Ιανουαρίου 2023 στο Royal Hall.

Περισσότερα