Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις Τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μεταχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας για αντιμετώπισης της Ουκρανικής κρίσης.

ΤΛ (22)