Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 08/12/17, με μεγάλη επιτυχία στο συνεδριακό κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, η παρουσίαση που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ, «Τι αλλάζει στην Επιχείρησή σου με τη νέα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα; – 6 μήνες μέχρι την εφαρμογή της».

Κύρια ομιλήτρια ήταν η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κυρία Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν πέραν των 350 σύνεδρων από 250 ξεχωριστές εταιρείες.

Στο χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Κύριος Μάριος Τσιακκής ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η εφαρμογή του Κανονισμού θα δημιουργήσει νέες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα των πελατών τους, αλλά και των μελών του προσωπικού τους. Ως φυσικό συνεπακόλουθο αυτές οι ρυθμιστικές αλλαγές δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις τόσο για τις εταιρείες που έχουν εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, πολύ δε περισσότερο για όσες δεν είναι εξοικειωμένες με το αντικείμενο».

Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη σωστής καθοδήγησης των μελών του, προγραμματίζει κατά το πρώτο δίμηνο του 2018 στοχευμένες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή εξειδικευμένων εταιρειών, που αποσκοπούν στην σφαιρική ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις λύσεις που μπορούν να λάβουν ούτως ώστε να διασφαλίσουν την πλήρη εναρμόνιση τους με τις πρόνοιες του κανονισμού.