Το ΚΕΒΕ στην προσπάθεια του για ταχύτερη εξυπηρέτηση σε ότι αφορά την φορτοεκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Λεμεσού, διαπραγματεύτηκε έντονα, τόσο με το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, όσο και με την Eurogate για συνέχιση των ικανοποιητικών χρόνων εξυπηρέτησης των εμπορευματοκιβωτίων, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Περισσότερες Πληροφορίες