Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τακτική Γραμμή Θαλάσσιας Μεταφοράς για τελωνειακούς σκοπούς.

ΔΜ (195)