Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα Τέλη για την Αποθήκευση Εμπορευμάτων σε Δημόσιες Προσωρινές Αποθήκες.

Α (278)