Σας ενημερώνουμε ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για εξέταση του θέματος των πιθανών υπερκερδών των παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Περισσότερα