Ο Σύνδεσμος Υδρογονανθράκων Κύπρου χαιρετίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για εξεύρεση ορθολογιστικής και μόνιμης λύσης στο πρόβλημα που παρατηρείται για την εξεύρεση καταλλήλων χερσαίων λιμενικών υποδομών για την στέγαση των υποστηρικτικών εταιρειών (logistics) που δραστηριοποιούνται στον τομέα τον υδρογονανθράκων. Εκφράζουμε όμως και την ανησυχία μας για το ποια είναι η θέση της κυβέρνησης αν η απόφαση της επιτροπής που συστάθηκε από τα υπουργεία και τις εταιρείες είναι αρνητική για την καταλληλότητα του λιμανιού της Λεμεσού.

Τι άλλες επιλογές υπάρχουν; Ειδικά ο Υπουργός Ενέργειας είπε σήμερα ότι «δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το λιμάνι της Λεμεσού είναι κατάλληλο η όχι». Περαιτέρω καθυστερήσεις διακινδυνεύουν τους σχεδιασμούς της ΤOTAL για γεώτρηση φέτος.

Η θέση μας είναι ότι η χερσαία βάση που θα εξυπηρετεί τις δραστηριότητες των εταιρειών θα πρέπει άμεσα χωρίς περεταίρω καθυστερήσεις να εξευρεθεί. Η ανάγκη ειδικευόμενου λιμανιού πρέπει να μελετηθεί σε ένα υψηλού επιπέδου σχεδιασμό ο οποίος να λαμβάνει υπόψη τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανίας υδρογονανθράκων, ασφάλεια και το περιβάλλον.

Για τον Σύνδεσμο όλες οι υποδομές της Κύπρου πρέπει να εξεταστούν είτε είναι η Λεμεσός, η Λάρνακα, το Βασιλικό, η οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέρος. Για μας σημασία έχει η ανάπτυξη της βιομηχανίας υδρογονανθράκων και κατά επέκταση η δημιουργία ισχυρής βάσης στην οικονομία του τόπου.

Η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος είναι υπέρ άνω οποιωνδήποτε σκοπιμοτήτων. Από την πρώτη στιγμή ο Σύνδεσμος στάθηκε στο πλευρό του Συμβούλιου και των πολιτών της Λάρνακας μέσα από ένα πολιτισμένο διάλογο. Σωστή διαβούλευση πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένες πληροφορίες. Ατεκμηρίωτες τοποθετήσεις και αβάσιμες καταγγελίες δεν μπορούν να συνεισφέρουν θετικά σε διαβουλεύσεις.

Όσο αφόρα την Λάρνακα, η μόνη σοβαρή και εμπεριστατωμένη μελέτη έγινε από την εταιρεία Lloyds Register (LR) που διεξήχθην ανεξάρτητα κάτω από την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας και παραδόθηκε τον Οκτώβριο 2014. Η Έκθεση της LR αφορά την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις που πηγάζουν από τη χρήση του λιμένα της Λάρνακας ως Εφοδιαστική Βάση (Logistics) για υπεράκτιες ερευνητικές γεωτρήσεις.

Η έκθεση βασίστηκε στην απαράμιλλη πείρα της LR στο θέμα και γενικά στην βιομηχανία υδρογονανθράκων και στην μελέτη

• 16 λεπτομερών εκθέσεων που ετοίμασε η εταιρεία ΕΝΙ που καλύπτουν όλες τις πτυχές του θέματος
• σχετικές μελέτες περιπτώσεων που προέρχονται από τη διεθνή εμπειρία
• σχετική διεθνή πρακτική
• κανονιστικό πλαίσιο, σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες και Ευρωπαϊκές οδηγίες
• διαβουλεύσεις με το Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ανάπτυξης και ΕΒΕ Λάρνακας, οργανωμένα σύνολα και οργανώσεις στην Λάρνακα, σχετικά υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα και τις εταιρείες υδρογονανθράκων

• περιπτωσιολογικές μελέτες που παρουσιάζουν την αποτελεσματική συνεργασία λιμένων και υποστηρικτικών υπηρεσιών (υδρογονανθράκων) εντός των ορίων πόλεων στην Ευρώπη και Αμερική

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τις εκθέσεις που υπέβαλε η ΕΝΙ και ενέκρινε την λειτουργία της μονάδας υποστηρικτικών υπηρεσιών στο λιμάνι της Λάρνακας.

Βάση αυτών των πληροφοριών η LR κατάληξε στα συμπεράσματα ότι:

• οι υποστηρικτικές δραστηριότητες δεν παράγουν δυσμενείς επιπτώσεις όσον αφορά την ασφάλεια, την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την συνολική διατήρηση του τοπίου
• μελέτησε συγκεκριμένες δραστηριότητες που έχουν προξενήσει την ανησυχία του κοινού, όπως η διαχείριση εκρηκτικών, ραδιενεργών υλικών και απόβλητων, τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρήσεις γεωτρήσεων, την αποθήκευση χημικών και την λειτουργία της μονάδας παράγωγης υγρής λάσπης
• τα μέτρα έλεγχου και μείωσης των επιπτώσεων που προτείνονται από τις εταιρείες υδρογονανθράκων είναι ικανοποιητικά
• περιέγραψε τα κοινωνικού οφέλη και τα πλεονεκτήματα για την τοπική οικονομία
• έδωσε παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών σε αλλά λιμάνια που βρίσκονται μέσα σε πόλεις, όπως η Χάιφα, η Βαλέτα, το Μπερτών και Σταβάγκερ, και πτυχές που αφορούν στην απασχόληση, τον τουρισμό, τις επενδύσεις, την αγορά ακινήτων και την οχληρία, χωρίς να εντοπίσει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις.

Τώρα, αν υπάρχουν άλλες μελέτες παρόμοιου κύρους να υποβληθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος για αξιολόγηση.

Αντιπαραθέσεις χωρίς εμπεριστατωμένες τεκμηριώσεις δεν συμβάλλουν στην δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης.

Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει μια στρατηγική κατεύθυνση σε αυτό το επείγον θέμα για την άμεση λύση του με την επιλογή και προετοιμασία κατάλληλου λιμανιού να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εταιρειών. Ο Σύνδεσμος είναι εδώ να στηρίξει το εθνικό όραμα με όλες του τις δυνάμεις, πάντα έχοντας κατά νου το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή.