Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει την 1η Προκήρυξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες