Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με ημερομηνία 15 Ιουνίου, και αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος».

Περισσότερα