Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι, την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Νέο Σχέδιο Χορηγιών για «Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» για ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να επενδύσουν εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Περισσότερα