Ο Υπουργός Εξωτερικών κος Νίκος Χριστοδουλίδης, με επιστολή του προς το ΚΕΒΕ, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ΚΕΒΕ και οι 38 Διακρατικοί Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι που λειτουργούν υπό την αιγίδα του, ζήτησε την ουσιαστική συμβολή μας σε θέματα οικονομικής διπλωματίας.

Περισσότερα