Την προώθηση, αντιμετώπιση και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, συζήτησαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) και οι βουλευτές Αμμοχώστου.

Περισσότερα