Ο Υπουργός Εργασίας Κυριάκος Κούσιος συνεχίζει την Τετάρτη τις χωριστές συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης συγκλίσεων για μια συναινετική συμφωνία στο θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) μέχρι το καταληκτικό χρονοδιάγραμμα των Χριστουγέννων, που ο ίδιος είχε θέσει.

Περισσότερα