Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την συνεργασία Τμήματος Τελωνείων και Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Ε(96)