Πραγματοποιήθηκε στις 28/9/2016 συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ( ΚΕΒΕ) που αποτελείτο από τους κ.κ. Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερο Διευθυντή Τμήματος Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων με εκπροσώπους της Τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα).

Κατά τη συνάντηση το ΚΕΒΕ εξέφρασε τη μεγάλη του ανησυχία για την μεγάλη καθυστέρηση στη ψήφιση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και τη σημασία που έχει η ψήφιση τους για την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Παράλληλα το ΚΕΒΕ εξήγησε τις θέσεις του στα θέματα της Α.Τ.Α. του ΓεΣΥ και ενημέρωσε για την πορεία των συλλογικών διαπραγματεύσεων για ανανέωση των συμβάσεων του ιδιωτικού τομέα.