Μέσα στα πλαίσια της επίσκεψης στην Κύπρο κλιμακίου της Τρόικας σε σχέση με το πρόγραμμα Εποπτείας της Κύπρου, αντιπροσωπεία του ΚΕΒΕ αποτελούμενη από τον Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερο Διευθυντή και Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, είχε συνάντηση με το κλιμάκιο το οποίο αποτελούσαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι προοπτικές της οικονομίας, το επιχειρηματικό περιβάλλον, οι μεταρρυθμίσεις και οι εξελίξεις σε σχέση με τις μισθολογικές απολαβές.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ ανέπτυξαν τις θέσεις του Επιμελητηρίου οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:
– Την ικανοποίηση για τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας οι οποίοι όμως δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγούν σε εφησυχασμό αφού η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από συγκεκριμένους κλάδους όπως ο τουρισμός και οι υπηρεσίες. Διαπίστωση είναι επίσης πως παραμένουν βασικά προβλήματα όπως η ανεργία (παρά τη σχετική μείωση της τα τελευταία 3 χρόνια) τα ψηλά ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι αργοί ρυθμοί με τους οποίους γίνονται οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

– Το επιχειρηματικό περιβάλλον παρά τη σχετική βελτίωση του, χαρακτηρίζεται ακόμα από γραφειοκρατικές προσεγγίσεις, προβλήματα όσον αφορά το δανεισμό των επιχειρήσεων και την μη εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα διευκολύνουν τόσο την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και την αποδοτικότητα του κρατικού μηχανισμού. Τονίστηκε ότι το ΚΕΒΕ έχει υποβάλει εμπεριστατωμένες θέσεις και εισηγήσεις για όλα τα πιο πάνω θέματα, πλην όμως η πρόοδος που έχει επιτελεστεί παραμένει περιορισμένη.

– Το ΚΕΒΕ εξέφρασε την μεγάλη απογοήτευση του για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και ιδιαίτερα την μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και τις ιδιωτικοποιήσεις. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να ληφθούν τάχιστα οι αναγκαίες αποφάσεις και να ξεκινήσει η υλοποίηση τους για να μην αντιμετωπίσουμε και πάλιν στο μέλλον τα προβλήματα του παρελθόντος. Ειδική αναφορά έγινε και στο θέμα του ΓΕΣΥ όπου το ΚΕΒΕ τόνισε και πάλι την ανάγκη να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Σχεδίου, να εισαχθεί ένα πολυασφαλιστικό σύστημα και να υπάρξει ισομερής κατανομή των βαρών μεταξύ των μερών έτσι που να μην προκληθούν επιπρόσθετα προβλήματα για τις επιχειρήσεις και την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

– Όσον αφορά τις μισθολογικές απολαβές, τονίστηκε ότι αυτές θα πρέπει να παραμείνουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας και έγινε ειδική αναφορά στο θέμα της ΑΤΑ και τον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπου το ΚΕΒΕ συνεχίζει να προβάλλει τις γνωστές του θέσεις με γνώμονα πάντοτε την προστασία της οικονομίας και των καλώς νοούμενων συμφερόντων του τόπου.

Οι εκπρόσωποι της Τρόικας άκουσαν με μεγάλη προσοχή τις θέσεις του ΚΕΒΕ και υπέβαλαν διευκρινιστικές ερωτήσεις στις οποίες οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ έδωσαν εμπεριστατωμένες απαντήσεις.