Με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2019 στο Μέγαρο ΚΕΒΕ συνάντηση μεταξύ του ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ. Το ΚΕΒΕ ως η μεγαλύτερη επιχειρηματική οργάνωση πάντοτε υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι μόνο μέσα από ένα ειλικρινή και πραγματικό διάλογο μπορούν να επιλυθούν τα διάφορα προβλήματα που απασχολούν τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Περισσότερες πληροφορορίες