Μέσα στα πλαίσια της επίσκεψης στην Κύπρο κλιμακίου της Τρόικας σε σχέση με το πρόγραμμα Εποπτείας της Κύπρου, ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ Λεωνίδας Πασχαλίδης, Ανώτερος Διευθυντής, είχε συνάντηση με το κλιμάκιο το οποίο αποτελούσαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η πορεία της Κυπριακής οικονομίας και οι προοπτικές της, το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, οι εξελίξεις σε σχέση με την αγορά εργασίας και την ανεργία ως επίσης και τα θέματα της έρευνας και την καινοτομίας.

Κοινή διαπίστωση υπήρξε πως η οικονομία βρίσκεται μεν σε ανοδική πορεία σημειώνοντας πολύ θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν και στο προβλεπτό μέλλον, αλλά πως ταυτόχρονα υπάρχει και αριθμός προβλημάτων και αδυναμιών που πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Τονίστηκε από τον εκπρόσωπο του ΚΕΒΕ ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπάρξει εφησυχασμός και έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε βασικά προβλήματα της οικονομίας όπως η ανεργία (παρά την καθοδική τάση που σημειώνεται), τα ψηλά ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι αργοί ρυθμοί με τους οποίους γίνονται οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ τόνισε επίσης τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, τα προβλήματα όσον αφορά το δανεισμό των επιχειρήσεων και την μη εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα διευκολύνουν τόσο την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και την αποδοτικότητα του κρατικού μηχανισμού. Τονίστηκε ότι το ΚΕΒΕ έχει υποβάλει εμπεριστατωμένες θέσεις και εισηγήσεις για όλα τα πιο πάνω θέματα, πλην όμως η πρόοδος που έχει επιτελεστεί παραμένει περιορισμένη.

Οι Ανώτερος Διευθυντής του ΚΕΒΕ ενημέρωσε το κλιμάκιο της Τρόικας για τις εξελίξεις σε σχέση με τα εργασιακά θέματα ως επίσης και σε σχέση με το Γενικό Σχέδιο Υγείας, ενώ εξέφρασε την μεγάλη απογοήτευση του Επιμελητηρίου για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται όσον αφορά τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και ιδιαίτερα την μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και τις ιδιωτικοποιήσεις. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να ληφθούν τάχιστα οι αναγκαίες αποφάσεις και να ξεκινήσει η υλοποίηση τους.
Όσον αφορά τις μισθολογικές απολαβές, τονίστηκε ότι αυτές θα πρέπει να παραμείνουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας για να μην αντιμετωπίσουμε και πάλιν στο μέλλον τα προβλήματα του παρελθόντος.

Οι εκπρόσωποι της Τρόικας άκουσαν με μεγάλη προσοχή τις θέσεις του ΚΕΒΕ και υπέβαλαν διευκρινιστικές ερωτήσεις στις οποίες δόθηκαν από τον εκπρόσωπο του ΚΕΒΕ εμπεριστατωμένες απαντήσεις.